All for Joomla All for Webmasters

Javno komunalno preduzeće „GLOG“ d.o.o. Hreša bb, Istočni Stari Grad osnovano je 07.06.2010. godine. Preduzeće je upisano u sudski registar Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo broj: 061-0-REG-10-000 059 od 21.06.2010. godine, a Odlukom o usklađivanju preduzeće je upisano pod novim brojem: 061-0- REG-11-000391 od 19.09.2011.godine i 061-0- REG-15-000 264 od 15.07.2015.godine. Matični broj preduzeća je 11065830, a registrovano je u Poreskoj upravi pod JIB 4403175380002.

Osnivač preduzeća „GLOG“ d.o.o. je Opština Istočni Stari Grad. Prava i obaveze skupštine, kao organa upravljanja u Preduzeću vrši Skupština opštine Istočni Stari Grad. Ulogu Skupštine JKP „GLOG“ d.o.o. Istočni Stari Grad vrši osnivač preduzeća odnosno opština Istočni Stari Grad. Nadzorni odbor, odnosno njegove članove imenuje i razrješava Skupština Preduzeća, u skladu sa odredbama važećih normativnih i zakonskih odredbi.

Javno komunalno preduzeće „GLOG“ d.o.o. Istočni Stari Grad u sklopu svoje registrovane djelatnosti ispunjava uslove rada prihvatilišta za životinje i za to je dobilo Rješenje o upisu u registar prihvatilišta i higijeničarske službe broj: 12.05-3978/13 od 15.04.2013. godine od nadležnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Higijeničarska služba zbrinjava napuštene i izgubljenje životinje kako propisuje Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja (Sl. Glas BiH broj: 25/09 i Sl. Glasnik RS broj: 111/08).

Javnom preduzeću „GLOG“ povjereno je pružanje usluga od opšteg interesa u opštini Istočni Stari Grad, odnosno, proizvodnja i distribucija vode, održavanje i uređenje javnih površina, prikupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada te održavanje Prihvatilišta.

Hresa

Država ??????? ????? ? ??????????? Bosna i Hercegovina
Entitet ??????? ????????? ?????? Republika Srpska
Grad Istočno Sarajevo
Opština Istočni Stari Grad

Položaj

Koordinate
43°52′41″ SGŠ
18°29′50″ IGD
Vremenska zona
CET (+1) zima
CET (+2) ljeto
Nadmorska visina
998 m
Free WordPress Themes, Free Android Games